Sunday, January 24, 2010

Kursus Penilaian Tahap Kecekapan 3 PTK 3 Gred 44

Salam sejahtera semua,

Untuk pengetahuan semua, saya ingin berkongsi maklumat mengenai Kursus PTK ini dengan semua khususnya mereka yang ingin mengambil kursus PTK ini. Tapi kursus ini melibatkan pegawai2 bukan gunasama di Kementerian MOSTI yang telah disahkan dalam Gred 44.

bagaimana Penilaian dibuat.

Peserta akan dinilai melalui pelbagai aktiviti secara individu dan berkumpulan berdasarkan kepada kompetensi generik dan kompetensi fungsional. Penilaian akan dibuat oleh panel penilai yang dilantik.
Penilaian generik berasaskan pengucapan awam, group presentation, penilaian bertulis dan penilaian personaliti. Manakala penilaian kompetensi fungsional berasaskan kertas tugasan individu, penilaian pengurusan kerja dan kertas renungan. Contohnya

Aktiviti Penilaian PPK Bagi Gred 44 Kumpulan Perkhidmatan Tahap Generik Fungsional Kumpulan
Pengurusan dan Profesional (P&P) Gred 44 TK3

Generik
Pengucapan Awam (10%)
Group Presentation (30%)
Penilaian Bertulis (50%)
Penilaian Personaliti (10%)

Fungsional
Kertas Tugasan Individu (40%)
Penilaian Pengurusan Kerja (40%)
Kertas Renungan (20%)

Tempoh Penilaian adalah 5 hari

0 comments: